R&D

ซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคล FITme ถูกพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยี 3D ขั้นสูงผสมผสานกับประสบการณ์การผลิตซิลิโคนที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี

เราคำนึงถึงความปลอดภัยและความสำคัญของซิลิโคนอยู่เสมอ
FITme ถูกค้นคว้าและวิจัยอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยและความงามที่ดีกว่าสำหรับคุณ เรากำลังดำเนินการวิจัยและพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และการผลิตซิลิโคน เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

FITme เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านความงามที่สามารถกำหนดเองได้ สำหรับวงการศัลยกรรมและการศัลยกรรมเพื่อการตกแต่งเสริมสร้าง นอกจากนี้เรายังสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้ โดยอาศัยการค้นคว้าและวิจัย รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการผลิต

01 การวิจัยเพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์

วิเคราะห์และวิจัยภาพถ่ายทางการแพทย์ต่างๆ ให้มีความถูกต้องรวมไปถึงภาพถ่ายทางการแพทย์เพื่อความงามและการศัลยกรรมเพื่อการตกแต่งเสริมสร้าง
โดยการพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติของ AI ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

02 การวิจัยการออกแบบซิลิโคนให้มีความเหมาะสมกับบริเวณต่าง ๆ

การศึกษาการออกแบบซิลิโคนให้สามารถนำไปใช้กับบริเวณต่าง ๆ สำหรับการศัลยกรรมเพื่อความงามและการศัลยกรรมเพื่อการตกแต่งเสริมสร้าง

เรากำลังสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการผ่าตัดที่ยอดเยี่ยม ในการพัฒนาซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคลที่ดีที่สุดในโลก และยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องกับทีมงานวิจัยเฉพาะทาง

03 การวิจัยแบบจำลองการออกแบบ

การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองการออกแบบให้สามารถเลือกรูปแบบและออกแบบซิลิโคนไปพร้อมกับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังที่เพิ่มขึ้นเมื่อเสริมซิลิโคนเข้าไปก่อนการผ่าตัดจริงได้