FITme

ซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคล
FITme

ทดแทนการเหลาแต่งซิลิโคนให้เหมาะกับจมูกของคุณด้วย FITme
โดยการออกแบบและผลิตซิลิโคนเฉพาะบุคคลจากการวิเคราะห์ข้อมูล CT ที่มีความแม่นยำสูง

ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับ FITME

FITme ไม่ใช่วิธีการเหลาเช่นเดียวกับซิลิโคนสำเร็จรูป แต่เป็นซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคลที่ผ่านการออกแบบด้วยภาพ 3 มิติ ให้พอดีกับใบหน้าของคนไข้แต่ละบุคคล

  • การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ โดยวิเคราะห์จากโครงสร้างกระดูก, กระดูกอ่อน, ผิวหนัง จนถึงซิลิโคนที่เสริมอยู่ก่อนแล้ว
  • ความหนาและขนาดสามารถออกแบบได้ตามสัดส่วนใบหน้าของคนไข้และจุดประสงค์ในการผ่าตัด
  • ลดการเคลื่อน, การบิดเบี้ยว, การขยับของซิลิโคน เป็นต้น ด้วยการเสริมด้วยซิลิโคนที่แนบสนิทกับจุดที่มีปัญหา
  • ผลิตซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคลเคสต่อเคส เพื่อความงามเฉพาะคุณเท่านั้น
  • FITme
  • ซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคลที่ปรับแต่งให้พอดีกับบริเวณที่มีปัญหาได้อย่างแม่นยำ ลดการขยับของซิลิโคนและการสึกกร่อนของกระดูก
  • ความหนาและขนาดสามารถออกแบบให้ตรงตามจุดประสงค์ในการผ่าตัด
  • ในกรณีที่ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง สามารถผลิตซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคลได้จากการวิเคราะห์การแตกหักของกระดูก
  • FITme
  • ซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคลที่ปรับแต่งให้พอดีกับบริเวณที่มีปัญหาได้อย่างแม่นยำ ลดการขยับของซิลิโคนและการสึกกร่อนของกระดูก
  • ความหนาและขนาดสามารถออกแบบให้ตรงตามจุดประสงค์ในการผ่าตัด
  • ในกรณีที่ใบหน้าไม่สมมาตร สามารถออกแบบและผลิตซิลิโคนเพื่อปรับให้โครงหน้าด้านซ้ายและด้านขวาสมมาตรได้
  • FITme
  • สามารถออกแบบขอบซิลิโคนให้เรียบ ไร้ขอบ
  • หากมีการฉีดฟิลเลอร์หรือไขมัน สามารถออกแบบซิลิโคนได้โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่าย CT
  • เห็นผลอย่างถาวร ไม่เหมือนกับการฉีดฟิลเลอร์หรือไขมัน
  • ซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคลที่ปรับแต่งให้พอดีกับบริเวณที่มีปัญหาได้อย่างแม่นยำ ลดการขยับของซิลิโคนและการสึกกร่อนของกระดูก
  • ความนูนและความเป็นธรรมชาติตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการในการผ่าตัด
  • FITme
  • เห็นผลอย่างถาวร ไม่เหมือนกับการฉีดฟิลเลอร์หรือไขมัน
  • ซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคลที่ปรับแต่งให้พอดีกับบริเวณที่มีปัญหาได้อย่างแม่นยำ ลดการขยับของซิลิโคนและการสึกกร่อนของกระดูก
  • ให้ความนูนและความเป็นธรรมชาติตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
  • สามารถช่วยปรับใบหน้าให้สมมาตรได้
  • FITme
  • หากโหนกแก้มของคุณไม่นูนและมีความหย่อนคล้อย สามารถออกแบบซิลิโคนให้ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการเสริม
  • ซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคลที่ปรับแต่งให้พอดีกับบริเวณที่มีปัญหาได้อย่างแม่นยำ ลดการขยับของซิลิโคนและการสึกกร่อนของกระดูก
  • ให้ความนูนและความเป็นธรรมชาติตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
  • สามารถช่วยปรับใบหน้าให้สมมาตรได้
  • FITme
  • เห็นผลอย่างถาวร ไม่เหมือนกับการฉีดฟิลเลอร์หรือไขมัน
  • สำหรับคนไข้กลุ่มโรคดาวน์ซินโดรมหรือการเสริมเพื่อจุดประสงค์อื่น ที่นอกเหนือจากการเสริมเพื่อความงามสามารถผลิตซิลิโคนเพื่อปรับแต่งให้ปัญหาส่วนนั้นเติมเต็มขึ้นได้อย่างถาวร
  • FITme สามารถวิเคราะห์เนื่อเยื่อต่างๆ ของมนุษย์ได้ เช่น กระดูก, กระดูกอ่อน ไปจนถึงชั้นผิวหนัง เพื่อผลิตซิลิโคนให้เหมาะกับบริเวณที่มีปัญหา
  • FITme
  • ในกรณีที่ทรวงอกเว้าแหว่งหรือกลุ่มอาการโปแลนด์ซินโดรม จะวิเคราะห์จากชั้นเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ เพื่อออกแบบและผลิตซิลิโคนสำหรับเสริมเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป
  • หากคนไข้สูญเสียเต้านมไปข้างหนึ่ง สามารถที่จะออกแบบซิลิโคนให้เหมือนกับอีกข้างหนึ่งที่มีอยู่ได้ โดยใช้เทคโนโลยีการเลียนแบบ
  • สามารถผลิตซิลิโคนให้มีขนาดและความหนาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการผ่าตัดได้
  • FITme

FITme เป็นซิลิโคนที่มีความปลอดภัยและแม่นยำสูง

โดยซิลิโคนจะมีความพอดีกับส่วนที่มีปัญหา และยังช่วยลดผลข้างเคียง เช่น การเคลื่อนของซิลิโคนและการเบี้ยวของซิลิโคนหลังการเสริม เป็นต้น

 • FITme Nasal - Fit to affected area, Precise fit and design

ไม่สามารถออกแบบขนาดและความหนาให้มีความละเอียดสูงได้ด้วยซิลิโคนสำเร็จรูป

 • ดูเป็นธรรมชาติตั้งแต่หน้าผากจรดปลายจมูก
 • ช่วยลดระยะเวลาในการเหลาตกแต่งซิลิโคน นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้นอีกด้วย
 • สามารถออกแบบซิลิโคนให้เหมาะสมกับใบหน้าของแต่ละบุคคลได้
 • สามารถเลือกได้หลากหลายความแข็ง

การผสมผสานของการใช้เทคโนโลยี 3D ขั้นสูงเข้าด้วยกันกับประสบการณ์ของโรงงานผลิตซิลิโคนที่ยาวนานกว่า 30 ปี

เราผ่านการผลิตซิลิโคนแบบกำหนดเองมามากกว่า 10,000 เคส

FITme

ซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคลพิเศษสำหรับเคสแก้ไข

ในกรณีเคสแก้ไข จะใช้รูปร่างและขนาดของซิลิโคนเดิมที่ใส่อยู่แล้วมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบและผลิตซิลิโคนชิ้นใหม่

 • เมื่อทราบผลการวิเคราะห์แล้ว
 • จะนำเอาซิลิโคนเดิมออกและออกแบบซิลิโคนใหม่เข้าไ
 • ซิลิโคนจมูก FITme

FITme Process

 • 01 การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์
 • 02 การออกแบบซิลิโคน FITme
 • 03 การผลิตแม่พิมพ์ FITme
 • 04 การผลิตซิลิโคน FITme
 • 05 การผ่าตัด
การรับประกันของแบรนด์ FITme!

เรามีใบรับประกันให้กับคนไข้ FITme ทุกเคส

ทางบริษัทฯ จะผลิตซิลิโคนชิ้นใหม่ให้กับคนไข้ หากพบว่าซิลิโคนไม่พอดีจนทำให้เกิดการเคลื่อนตัว, การเบี้ยวเอียงหรือผิดรูป ระยะเวลาการรับประกันภายใน 1 ปี ภายหลังการผ่าตัด