Fit me

ซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคล, FITme

ความงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณ

FITme สำหรับคุณ

ทุกคนมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

โดย FITme, จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและช่วยคุณค้นหาบุคลิกภาพและความงามในรูปแบบของคุณ

FITme คืออะไร

ซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคลแบบ 3 มิติ
ออกแบบจากผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ของคนไข้

ซิลิโคนมีความปลอดภัย ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 30 ปี

scroll

เพื่อแก้ไขปัญหาซิลิโคนสำเร็จรูปที่ไม่
พอดีกับโครงสร้างใบหน้าของคุณ

ซึ่งผลิตมาเพื่อคุณเท่านั้น
ซิลิโคน FITme สามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบและหลายบริเวณ
ถูกออกแบบและผลิตให้เข้ากับใบหน้าของคนไข้แต่ละบุคคล ซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคล FITme

ซิลิโคนถูกออกแบบและผลิตให้เข้ากับใบหน้าของแต่ละบุคคล

เพื่อใบหน้าของคุณ
ซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคล FITme สำหรับคุณ

ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์แบบสามมิติที่มี
ความล้ำสมัย

รวมถึงมีความแม่นยำและความละเอียดสูง

เสริมด้วยซิลิโคนสำหรับคุณ เป็นซิลิโคนที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดสำหรับใบหน้าของคุณ

01

การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์

วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายของคนไข้ก่อนการผ่าตัดด้วยความแม่นยำสูง
สำหรับเคสที่ต้องการแก้ไข จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลซิลิโคนสำเร็จรูปที่เสริมอยู่แล้ว และนำข้อมูลของซิลิโคนดังกล่าวมาใช้อ้างอิงสำหรับการออกแบบซิลิโคนชิ้นใหม่

02

การออกแบบซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคล FITme

ออกแบบให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการผ่าตัดและสัดส่วนใบหน้าของคนไข้
สามารถทำได้กับหลาย ๆ บริเวณ เช่น จมูก, คาง, หน้าผาก เป็นต้น

03

รูปแบบการผลิตซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคล FITme

ผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D printing

04

การผลิตซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคล FITme

ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา

05

การนำมาใช้ในการผ่าตัด

ปลอดภัยในการผ่าตัดด้วยการเสริม FITme ซิลิโคนสั่งทำเฉพาะบุคคลที่ออกแบบมาสำหรับคุณ

Fit me

ใช้เทคโนโลยี 3D ที่ล้ำสมัย และเป็นโรงงานผลิตซิลิโคนที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี